Ärtig raps – ett transgent medel mot rapsbaggar?

Kortfattad och läsvärd rapport från ett forskningsprojekt där försök görs att hitta resistens mot rapasbaggar i raps och rybs.

chevron-down