Asiatisk palmolja ökar svensk kolskuld

Utsläppen av växthusgaser och användningen av fossil energi minskar väsentligt när RME producerad på svensk raps ersätter diesel. Men lyfter man blicken är det tveksamt ur miljösynpunkt om i stället palmolja från Sydostasien ersätter den raps som RME-produktionen tar från livsmedel. Högre hektarskördar och större rapsareal i Sverige och resten av Europa är en bättre lösning på försörjningsproblemet, eftersom palmoljan lämnar en tung kolskuld efter sig.
chevron-down