Återpackning vid etablering av höstraps 2007, rådata

chevron-down