Att odla vårraps utan insektsbetning

Mycket av vårrapsutsädet har betats med neonikotinoider mot insekter som jordloppa. Dessa medel får inte användas 2014–2015 vilket innebär ökade risker för angrepp. Jämn och snabb etablering samt stenkoll på loppan i fält möjliggör ändå våroljeväxtodling.
chevron-down