Att tänka på vid torkning
av raps- och vallfrö

Efter en blöt höst med höga skördevattenhalter ökar intresset för att investera i torkar.
chevron-down