Både blöt och rökt av mal

Fredrik Hermelin på Marieberg i Sörmland satsade friskt på vårraps 2013. Bingo vid etableringen övergick i ett sargat bestånd där kålmalen härjade trots att bekämpningströskeln inte uppnåddes efter den andra behandlingen.
chevron-down