Bakterier bästa medicinen

Studier vid SLU i Uppsala visar att det finns en outnyttjad potential hos naturligt förekommande mikroorganismer. En behandling av rapsutsädet med bakterier kan förbättra såväl uppkomst som fröskörd med upp till 25 procent. Anslagen är dock slut. Med tanke på återkommande problem med tidig etablering och svampangrepp är fortsatt utveckling av tekniken av allra högsta intresse för svensk oljeväxtodling.
chevron-down