Bättre än förväntat

Förbudet mot betning av vårraps med neonikotinoider mot jordloppor har nästan raderat ut odlingen i Sverige. Men pågående försök och praktisk odling har visat att det i speciella lägen och med driven odlingsteknik är möjligt att få en god skörd.
chevron-down