Bättre betning rycker närmare

Det finns ljus i den mörka betningstunneln när Lumiposa i höstraps och Buteo i vårraps närmar sig Sverige. Men först 2020 kan vi sannolikt dra nytta av de aktiva substanser som kan ta över stafettpinnen från neonikotinoiderna.
chevron-down