Bättre utnyttjande av skördepotentialen i vårraps

Målet med denna studie var att få ökade kunskaper om platsspecifik skördepotential och kvävebehov i hybrid-vårraps samt utvärdera mätmetoder och gödslingsmodeller som möjliggör en justering av kvävegivan under säsongen. Syftet med studien var att:
1) Studera hur optimal kvävegiva (OptN) till hybridvårraps varierar mellan olika platser och år.
2) Undersöka hur faktorerna, skörd, kväveupptag i knoppstadium, markens kväveleverans, kan förklara variationen i OptN samt utveckla och testa gödslingsmodeller utifrån detta.
3) Undersöka om skörd och markens kväveleverans under växtsäsongen kan förutsägas i tidigt knoppstadium genom att mäta med grödsensorer.

Projektansvarig: Lena Engström

chevron-down