Bearbetning i höstraps

Sammanfattning

Skörderesultaten från 2004 till 2018 visar att led B (grund plöjning), led C mullsådd (plöjningsfri jordbearbetning) och led D (mullsådd med djupluckring på hösten med gårdens egen metod och redskap, endast på Planagården) kan uppnå samma skördenivå som led A (konventionell bearbetning med plöjning). Endast i en tredjedel av de enskilda försökleden kunde signifikanta skördeskillnader konstateras.
chevron-down