Bearbetningssystem till våroljeväxter på olika jordar. 2003.

R2-4126-2003. 3 försök. Seriesammanställning, resultatblankett.
chevron-down