Behandling av fröhalm och återväxt i ängssvingel.

Sju försök visar att putsning på hösten inte ger någon skördeökning i ängssvingel. Bäst resultat gav bränning, tidig vår.


Norskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down