Behandling av skyddsgrödans halm och fröhalmen i ängssvingel.

Äldre danska försök visar att skyddsgrödans halm kan hackas vid insådd av ängssvingel om halmmängden är måttlig. Putsning av frövallen efter första fröskörd gav i 10 äldre skånska försök ingen merskörd.


Svenskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down