Behandling av skyddsgrödans halm och fröhalmen i engelskt rajgräs

Äldre danska försök med engelskt rajgräs viste att bortföring av skyddsgrödans halm gav högre skörd än hackning eller bränning. 10 äldre skånska försök viste att engelskt rajgräs bör putsas sent inför en eventuell andra fröskörd.


Svenskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down