Behandling av skyddsgrödans halm och fröhalmen i hundäxing.

Äldre danska försök visar att skyddsgrödans halm bör tas bort vid insådd av hundäxing. Putsning av frövallen efter första fröskörd gav i 10 äldre skånska försök mellan 13 och 26% merskörd.


Svenskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down