Behandling av skyddsgrödans halm vid fröodling av ängssvingel

Två försök visade att man kan hacka skyddsgrödans halm vid fröodling av ängssvingel. Olika stubbhöjder i skyddsgrödan gav inga statistisk signifikanta skördeökningar eller skördeminskningar.


Norskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down