Behovsanpassa bekämpningarna i höstraps

Kemisk bekämpning av svamp och ogräs skall noga
övervägas vid höstrapsodling. Det och mycket annat visar 10 stycken skånska försök 1993-1998 i försöksserien SSO-500.
chevron-down