Bekämpa klöverspetsviveln i vitklöver

Ett femårigt projekt med behovsanpassad bekämpning av klöverspetsvivlar i vit- och rödklöver i södra Skåne har nu avslutats. Projektet visar att det har varit bekämpningsbehov i nästan alla undersökta vitklöverfält, men nästan inga rödklöverfält.
chevron-down