Bekämpa och reglera i vallfrö

Försöken i Vallfrö 10 000 och danska försöksserier visar att tillväxtreglering är en lönsam åtgärd i alla arter av gräsfrö utom möjligen ängsgröe, engelskt rajgräs och ängssvingel. Klöverspetsvivlar bör normalt bekämpas i både vit-, röd- och alsikeklöver. Ekologisk röd-, vit- och alsikeklöver bör putsas i maj medan det är osäkert om konventionell klöver bör putsas.
chevron-down