Bekämpa och skörda med känsla

9 försök 2015 och 2016 ger en spretig bild kring behovet av svampbekämpning och bästa tidpunkt för skörd av höstraps. Det viktigaste för lantbrukaren är göra en bra riskbedömning för svampangrepp och att själv välja trösktidpunkt med god fingerspetskänsla.
chevron-down