Bekämpning av baldersbrå och annat örtogräs i rödsvingel

Ett försök viste att flera olika behandlingar gav bra effekt mot baldersbrå och annat örtogräs i rödsvingel. Bekämpning av örtogräs gav ingen signifikant merskörd.


Danskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down