Bekämpning av Blind Seed Disease i rörsvingel.

Blind Seed Disease kan skada grobarheten och smittar under blomning vid fuktiga förhållanden. I ett försök gav bekämpning med Folicur inte bättre grobarhet. Blind Seed Disease har vanligen ingen betydelse i Skandinavien.


Danskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down