Bekämpning av bomullsmögel i höstraps. 2003

Resultaten visar att de testade preparaten hade likartad effekt mot bomullsmögel. Amistar gav dock en något högre merskörd, troligen beroende på en bredare svampeffekt. För att inte tappa effekt visar olika erfarenheter att det krävs fulla doser av preparaten i oljeväxter.
chevron-down