Bekämpning av bomullsmögel i våroljeväxter. 2002.

L15-8040. Slutsats: årets försök visar att även Amistarbehandling mot bomullsmögel bör ske vid full blom. Även om angreppen av bomullsmögel var svaga i tre av försöken så tycks Amistar ha bättre effekt mot bomullsmögel än Rovral.
chevron-down