Bekämpning av bomullsmögel i våroljeväxter 2003.

I stort sett var effekterna av Rovral,
Amistar och Sportak lika mot bomullsmögel. En tendens fanns att Amistar var något bättre än Rovral, vilket i så fall bekräftar fjolårets erfarenheter. Det nyregistrerade preparatet Sportak visade något ojämn verkan vilket medför att ytterligare försök är nödvändiga för att öka kunskapen om preparatets effekt. Av praktiska erfarenheter 2003 framgår också att dosen 1 l/ha av Sportak gav kraftigt försämrade effekter. Effekten av Juventus på bomullsmögel var otillräcklig, medan Cantus verkar betydligt mer lovande.
chevron-down