Bekämpning av bomullsmögel i vårraps. 2003.

Behandlingar: Rovral 75 WG, Cantus, Juventus 90, Amistar, Sportak. Serie: L15-8040, 4 försök.
chevron-down