Bekämpning av ekorrsvingel i rödsvingel

Fyra försök visade att Roundup Bio inte gav en tillfredsställande bekämpning av ekorrsvingel i rödsvingel. Två behandlingar med 2,0 l/ha Stomp i augusti eller en kombination av Stomp och Reglone gav däremot en bra bekämpningseffekt.


Danskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down