Bekämpning av ekorrsvingel i rödsvingel.

Två försök visade att vara sig Roundup eller Kerb gav en tillfredsställande bekämpning av ekorrsvingel i rödsvingel. Höga doser av Kerb gav mycket stora skördeminskningar.


Danskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down