Bekämpning av ett kraftigt rostangrepp i engelskt rajgräs

Ett försök med betydande rostangrepp i engelskt rajgräs viste att svampbekämpning med Amistar Pro gav en statistisk signifikant merskörd.


Danskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down