Bekämpning av gallmyggor i ängsgröe

Två försök viste att det ibland är lönsamt att bekämpa gallmyggor i ängsgröe i Danmark.


Danskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down