Bekämpning av gräsogräs höst och vår i engelskt rajgräs

Sju försök med bekämpning av gräsogräs på hösten i engelskt rajgräs insåningsåret viste att ogräsbekämpning med Primera Super, Lexus 50 WG och Topik på hösten inte skadade grödan synligt men inte heller gav någon merskörd. 14 försök med bekämpning av gräsogräs på våren viste varierande merskördar och grödskador. I ett försök med mycket kärrgröe fick man stora merskördar.


Danskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down