Bekämpning av gräsogräs i ängsgröe höst och vår

Ett försök i ängsgröe visade att en höstbehandling med 0,7 l/ha Atlantis OD gav en bra bekämpning av vitgröe och kärrgröe utan att skada grödan. Vårbehandling med Atlantis eller höstbehandling med Topik gav däremot skördeminskningar.


Danskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down