Bekämpning av gräsogräs i ängsgröe höst och vår

Ett försök med ogräsbekämpning i ängsgröe visade att en kombination av Hussar (höst + vår) och Reglone (december) gav en merskörd och en ganska bra bekämpning av kärrgröe.


Danskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down