Bekämpning av gräsogräs i ängsgröe på hösten

I två av tre försök gav kombinationer av Hussar på hösten och Reglone på vintern en bra bekämpning av vitgröe utan att synligt skada ängsgröen.


Danskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down