Bekämpning av gräsogräs i ängsgröe på hösten

Sex försök i två försöksserier visade att Agil och Topik kan ge en bra bekämpning av kärrgröe. Ingen herbicidskada registrerades i försöken vid höstbehandlingar med Primera Super, Agil, Topik eller Atlantis.


Danskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down