Bekämpning av gräsogräs i ängsgröe

Ett försök viste att endast med användning av Tribunil fick man så bra bekämpning av vitgröe i ängsgröe att frövaran kunde klara certifierings-kraven. Split-behandling med Hussar (2* 100 g/ha) gav bäst bekämpning av vitgröen i de övriga försöksleden.


Svenskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down