Bekämpning av gräsogräs i engelskt rajgräs

Ett försök med bekämpning av gräsogräs i engelskt rajgräs visade att Monitor i april gav en bra bekämpning av åkerven. 20 g/ha Lexus i april gav en någorlunda bekämpning av kärrgröe. Monitor, Atlantis och Lexus gav inga herbicidskador i rajgräset.


Danskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down