Bekämpning av gräsogräs i engelskt rajgräs etablerad i renbestånd.

Fyra försök med ogräsbekämpning i engelskt rajgräs etablerad i renbestånd på hösten visade att åkerven och örtogräs kan orsaka stora skördeförluster. Det fanns flera lovande behandlingar mot både åkerven och örtogräs i försöken.


Danskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down