Bekämpning av gräsogräs i engelskt rajgräs

8 försök viste att både Primera Super och Topik 100 EC kan användas på hösten insåningsåret i engelskt rajgräs utan större risk för skador i grödan. Vid användning av Agil fanns risk för skador på grödan.


Danskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down