Bekämpning av gräsogräs i hundäxing

Tre försök i två olika försöksserier visade att Reglone, Hussar OD och Lexus 50 WG gav en ganska bra bekämpning av vitgröe i hundäxing utan att skada grödan allvarligt. Lexus har även effekt mot renkavle. Topik 100 EC kan inte användas i hundäxing.


Danskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down