Bekämpning av gräsogräs i hundäxing.

Tre försök med bekämpning av gräsogräs i hundäxing visar att lönsamheten vid bekämpning är dålig vid måttlig förekomst av gräsogräs. Behandling med 0,2 l/ha Topik 100 EC på hösten eller 10 g/ha Lexus på våren kan skada hundäxingen allvarligt.


Danskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down