Bekämpning av gräsogräs i rörsvingel

Två försök visade att Atlantis OD inte kan användas i rörsvingel och att Agil bör användas med stor försiktighet. Topik skadade inte grödan men effekten mot gräsogräset i försöken var inte tillfredsställande.


Danskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down