Bekämpning av gräsogräs och spillplantor av spannmål i rödsvingel

Sex försök viste att Gallant med och utan tillsättning av Boxer gav en bra bekämpning av vitgröe och spillplantor av spannmål i rödsvingel. Medlet Aramo testades i två försök med bra resultat.


Danskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down