Bekämpning av kärrgröe i rörsvingel

Fyra försök visade att Topik 100 EC eller Primera Super inte skadade rörsvingelen vid behandling i september. Låga doser Agil i september eller på våren verkar också kunna fungera. Bekämpning i november månad med Agil gav statistisk signifikanta skördeminskningar i försöket 2008.


Danskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down