Bekämpning av klöverspetsvivlar i klöverfröodlingar:
Ny forskning tar hjälp av insekters kemiska doftspråk

Forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet och Lunds universitet har startat ett forskningsprojekt med målet att tillgodose behovet av alternativa bekämpningsmetoder för klöverspetsvivlar, som orsakar skador i klöverfröodlingar.
chevron-down