Bekämpning av kraftigt rostangrepp samt blastdödning i vitklöver

Ett försök med kraftigt rostangrepp i vitklöver viste stora och statistisk signifikanta merskördar för svampbekämpning. Blastdödning med Reglone, Metaxon eller Hussar gav en statistisk signifikant merskörd jämfört med enbart strängläggning.


Danskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down