Bekämpning av ogräs i höststråsäd med insådd av rödsvingel

Ett försök viste att höstbehandling med Boxer skadade rödsvingelinsådden i höstvete mer än höstbehandling med Stomp och Quartrol.


Danskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down