Bekämpning av ogräs i våroljeväxter

Under en rad av år har ogräsbekämpningsförsök i våroljeväxter pågått. I artikeln ges ett sammandrag av resultat och erfarenheter av dessa försöksserier.
chevron-down