Bekämpning av örtogräs höst och vår i rödsvingel

Ett försök viste att Express + Razer gav en effektiv bekämpning av örtogräs på hösten i rödsvingel. Primus och Ariane Super gav en bra bekämpning av örtogräs på våren i rödsvingel.


Danskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down